tirsdag, 19 januar 2021
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Økonomisk og sosial utvikling

Economic and Social Development banner

En forutsetning for varig fred i verden er en sosial og økonomisk utvikling som gagner alle. Denne forutsetningen anerkjennes i FN-pakten der FN forplikter seg til å fremme høyere levestandard, og å arbeide for full sysselsetting, og økonomisk og sosial fremgang. Med hjelp av de fleste av FNs ressurser – i form av budsjettmessige og menneskelige arbeidsytelser – er det mulig å opprettholde et stort antall programmer og handlingsplaner med henblikk på å øke levestandarden for alle mennesker.

Les mer her:

 

title

FNs offisielle hjemmeside for økonomisk og sosial utvikling

alt

 

Kvinner og FN

Vold mot kvinner

 

 

title

De minst utviklede landene

LDC IV

 

På FNs offisielle hjemmeside for økonomisk og sosial utvikling kan du lese mer om:

Fremming av kvinners stilling: utdannelse, menneskerettigheter, vold, helse, fattigdom og politisk posisjon.

Land i spesielle situasjoner: de minst utviklede landene (LDCs), utviklingsland og små øststater.

Institusjons- og regjeringsbygging: ledelsessystemer, offentlig forvaltning, offentlige finanser, e-forvaltning og etikk.

Internasjonal handel:globalisering, råvarer, investering teknologi, virksomhetsutvikling og infrastruktur for tjenester.

Makroøkonomi og finans:økonomiske utsikter, økonomiske modeller, innenlandske finansielle ressurser, private kapitalstrømmer, ODA, utenlandsgjeld, økonomiske og finansielle systemer, og handelssystemer.

Befolkning: estimater og prognoser over verdensbefolkningens helse, dødelighet, migrasjon og reproduktive rettigheter.

Vitenskap, teknologi og produksjonssektorer: miljøforvaltning, kvinner og teknologi, bioteknologi, IKT og teknologioverføring.

Sosial utvikling: utryddelse av fattigdom, produktiv beskjeftigelse, sosial integrasjon, forebygging av kriminalitet, handikap, narkotikakontroll, familie og urfolk.

Statistikk: FN-data, nasjonale statistiske systemer, oppsyn med tusenårsmålene og geografisk informasjon.

Bærekraftig utvikling, bosettingsmønstre og energi: økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter ved utvikling, bosettingsstrategier, skog, energi, vann og sanitære forhold.

 


Sosiale medier

facebook32x32 Dblue  twitter32x32 Dblue  YouTube32x32 Dblue
vimeo32x32 Dblue  Issuu dark blue 32  RSS FeedAntónio Guterres oppfordrer oss til å fremme velferd og velstand for alle i forbindelse med årets FN-dag.

Banner
Banner
Banner