mandag, 18 januar 2021
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Sjette toppmøte for arktiske urfolksledere

Arcticmeeting

13.-15. November møtes urfolksledere fra hele Arktis til Arctic Leaders' Summit-møtet i Rovaniemi, Finland. Totalt deltar mer enn 70 ledere fra Arktisk råd, Samisk råd, styrende organer for urfolk i Nord-Amerika, Grønland og Russland, samt ungdomsorganisasjoner.


Arctic Leaders' Summit (ALS) er en langsiktig, politisk samling på høyt nivå hvor urfolksledere fra hele det sirkumpolare nord møtes. Det første møtet ble arrangert i 1991 og møtet har tidligere blitt avholdt i Danmark, Norge, Russland og Canada.

Møtet er et unikt forum hvor urfolk setter agendaen, bygger broer mellom ulikheter og skaper en felles forståelse for spørsmål knyttet til det arktiske miljøet og bærekraftig utvikling. To av temaene møtet fokuserer på i år er urfolksspråk og miljøendringer.

I 2016 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon hvor 2019 er FNs internasjonale år for urfolksspråk. Det anslås at 40 prosent av verdens om lag 6 700 språk risikerer å forsvinne - majoriteten av disse er urfolk.

Les mer om Arctic Leaders Summit' her.

Foto ©: Erik Gant

Sosiale medier

facebook32x32 Dblue  twitter32x32 Dblue  YouTube32x32 Dblue
vimeo32x32 Dblue  Issuu dark blue 32  RSS FeedAntónio Guterres oppfordrer oss til å fremme velferd og velstand for alle i forbindelse med årets FN-dag.

Banner
Banner
Banner