mandag, 18 januar 2021
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Guterres i Paris: Multilateralisme er nøkkelen til å forhindre økt spenning og utbruddet av nye konflikter

SG Paris Peace

I en tid hvor globalt samarbeide er svekket og internasjonale normer og menneskerettigheter ikke overholdes, samles verdens ledere, NGOer, bedrifter og sivilsamfunn til Fredsforumet i Paris for andre gang.


FNs generalsekretær, António Guterres var på talerstolen og snakket om noen av de store utfordringene verdenssamfunnet står overfor i sin åpningstale i Paris.

- Vi ser oftere kriger som ikke er mellom suverene stater, men asymmetriske konflikter hvor land står overfor ikke-statlige grupper. Med den økte innblandingen fra tredjeparter får disse konfliktene fort en regional dimensjon, sa Guterres.

De nye former for krig skaper også utfordringer i FNs sikkerhetsråd.

- Samtidig er forholdene mellom stormaktene mer dysfunksjonelle enn noen gang. Som vi har sett, har dette veldig uheldige konsekvenser i Sikkerhetsrådet, som regelmessig er handlingslammet. Og selv når sikkerhetsrådet handler, gjør innblanding utenfra implementeringen av vedtakene enda vanskeligere, fortsatte Guterres.Løsningen ligger i multilateralisme
Guterres la også vekt på at for å motarbeide disse tendensene, så må det fokuseres på multilateralisme og preventive tiltak.

- Vi må adressere underliggende årsaker og forhindre økt spenning og utbruddet av nye konflikter. Dette vil kun være mulig gjennom multilateralisme, sa Guterres.

- Dette er ideer som understøtter reformene som jeg har satt i gang i FN. De handler om å sette kriseforebygging og mekling i sentrum av vårt arbeide, og utvikle et rammeverk for å bekjempe voldelig ekstremisme og styrke internasjonal fred og sikkerhet, i nært samarbeid med regionale organisasjoner som Den afrikanske union og EU, sa Guterres.

Generalsekretæren avsluttet sin tale med en klar oppfordring til verdenssamfunnet.

- Vi har tidligere bevist at vi er i stand til å komme sammen, for å løse oppgaven.
Victor Hugo sa at de som lever er de som slåss. Så la oss kjempe, slåss og ikke gi opp, avsluttet Guterres.

Fredsforumet i Paris løper i år fra 11-13. November, og du kan lese mer om det her.

Sosiale medier

facebook32x32 Dblue  twitter32x32 Dblue  YouTube32x32 Dblue
vimeo32x32 Dblue  Issuu dark blue 32  RSS FeedAntónio Guterres oppfordrer oss til å fremme velferd og velstand for alle i forbindelse med årets FN-dag.

Banner
Banner
Banner