lørdag, 16 januar 2021
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

De nordiske landene vil styrke FNs miljøprogram

UNEP Nordic
Representanter fra de nordiske landene møttes med FNs miljøprogram (UNEP) i Nairobi i oktober. Det nordiske møtet finner sted en gang i året og er en del av landenes langsiktige partnerskap med UNEP.

Under det to dager lange møtet viste de nordiske landene at de er sterke fortalere for multilateralisme, har en felles interesse for miljøet globalt, samt en felles strategi for å håndtere miljøutfordringer. De mener alle at UNEP er i en unik posisjon for å fremme global miljømessig bærekraft. Men landene ga også uttrykk for at UNEP må styrkes ytterligere for å spille sin viktige rolle mer effektivt.

- Som nordiske land er vi sterke tilhengere av det multilaterale systemet og FN. Vi ønsker å se systemet styrket, og derfor støtter vi virkelig FN-reformen. Det har vært tilfredsstillende å høre på UNEPs engasjement i FN-reformspørsmål, sa Mette Knudsen, Danmarks ambassadør i Kenya og fast delegasjon til UNEP.

De nordiske representantene er også fortalere for at FNs miljøforsamling (UNEA) styrkes. I UNEA møtes verdens miljøministre og representanter for sivilsamfunnet og privat sektor.

Norge, som for øyeblikket har formannskapet for FNs femte miljøforsamling, spiller en nøkkelrolle i forberedelsene til neste møte som skal holdes i Nairobi 2021. Den norske ambassadøren i Kenya og Norges faste delegasjon til UNEP, Elin Bergithe Rognlie, ser frem til å samarbeide med UNEP rundt forberedelsene.

- Vi trenger UNEP for å få den forskning som trengs for at politikerne kan ta de rette beslutningene – og de rette handlingene, sa Rognlie.

Anna Jardfelt, Sveriges ambassadør for Kenya og faste delegasjon til UNEP, understreket også viktigheten av UNEP.

- UNEP er en veldig viktig organisasjon for Sverige. Vi har støttet UNEP i lang tid og er en viktig bidragsyter til Miljøfondet. Jeg tror vi alle innser hvor viktige miljøspørsmål er og behovet for å styrke UNEP.De nordiske landene utgjør bare 5 land, eller 2,6 prosent, av UNEPs 193 medlemsland, men bidrar til sammen med rundt 20 prosent av finansieringen til FNs miljøfond. Alle de nordiske landene jobber også for å fortsette å styrke rollene til UNEA og UNEP.

- Vi kan ikke løse miljøutfordringene selv. Vi trenger samarbeid for å gjøre dette, internasjonalt samarbeid, og UNEP er og forblir vår viktigste partner for å oppnå dette. Vi må fordype og utvide dette samarbeidet med andre land, sa Erik Lundberg, Finlands ambassadør i Kenya og fast delegasjon til UNEP.

I Norden er miljøspørsmål en topp prioritet.

- Tidligere i år erklærte de nordiske statsministrene at de ønsker å vise lederskap i arbeidet med å endre klimaendringene og bli karbonnøytrale samfunn, sa Unnur Orradottir Ramette, Islands ambassadør i Uganda.

Inger Andersen, Sjef for UNEP, uttrykte sin takknemlighet for samarbeidet med de nordiske landene.

- Nå som miljøet er mer på dagsordenen enn noensinne er vi takknemlige for våre nordiske givere og venner for deres lederskap, for at de tar nye skritt og for å løfte fram miljømessige bærekraftproblemer som vi må forholde oss til, sa Andersen.

Sosiale medier

facebook32x32 Dblue  twitter32x32 Dblue  YouTube32x32 Dblue
vimeo32x32 Dblue  Issuu dark blue 32  RSS FeedAntónio Guterres oppfordrer oss til å fremme velferd og velstand for alle i forbindelse med årets FN-dag.

Banner
Banner
Banner