lørdag, 16 januar 2021
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

For å skape varig fred er kvinners stemmer og lederskap nødvendig

Women Peacebuilding

Når kvinner deltar i fredsforhandlinger, øker fredsavtalers kvalitet og holdbarhet. Når kvinner underskriver fredsavtaler, er det større sannsynlighet for at de blir implementert. Likevel blir kvinner over hele verden ekskludert fra politikk og fredsprosesser på grunn av diskriminerende lover, sosiale stereotyper og institusjonelle hindringer. Selv når kvinner formidler og opprettholder fred, er deres bidrag sjeldent synlig, viser tall fra UN Women.

29. Oktober avholdt FNs sikkerhetsråd sin årlige debatt om kvinner, fred og sikkerhet. Årets tema for debatten var for debatten var basert på FN resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.

FN resolusjon 1325 ble vedtatt i oktober 2000. Det var første gang FNs sikkerhetsråd tok stilling til spørsmål om kvinners rolle og erfaringer i væpnet konflikt. Resolusjonens utgangspunkt er nødvendigheten av at kvinner deltar på like fot med menn på alle nivåer og i alle funksjoner for å fremme fred og sikkerhet. Dette bygger på en erkjennelse av at kvinners medvirkning er nødvendig for å sikre varig fred.

Women peacekeepers
Kvinnelige soldater fra FNs midlertidige styrke i Libanon (UNIFIL) i Rumaysh.

FNs generalsekretær António Guterres understrekte til årets debatt at kvinner, fred og sikkerhet fortsatt må være en av FNs topp prioriteringer. Han påpekte også at selv om det er bred konsensus blant medlemslandene om viktigheten av dette, så skjer ikke endringen raskt nok.

- Engasjementet som alltid finnes rundt dette bordet, er ikke noe som betyr at det skjer virkelig endring rundt om i verden, sa Guterres.

Guterres ga også eksempler på positive endringer, og nevnte blant annet mer inkluderende fredsprosesser i Yemen, Guinea-Bissau og Syria.

__________________________________________________

Les mer om rollen til UN Women og FNs fredsbevarende styrker i prosessen med å sikre at kvinner blir hørt i fredsforhandlinger og fredsbyggende operasjoner.

Sosiale medier

facebook32x32 Dblue  twitter32x32 Dblue  YouTube32x32 Dblue
vimeo32x32 Dblue  Issuu dark blue 32  RSS FeedAntónio Guterres oppfordrer oss til å fremme velferd og velstand for alle i forbindelse med årets FN-dag.

Banner
Banner
Banner