tirsdag, 14 juli 2020
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Jordkloden oversvømmes av elektronisk søppel

waste
5. mai 2015. Elektronisk avfall utgjør ikke bare en stor andel av verdens ikke-resirkulerbare avfall, men noe av det utgjør en potensiell fare for både mennesker og miljøet, sier Achim Steiner, direktør for FNs miljøprogram (UNEP).

Han understrekte at bruken av farlige kjemikalier må begrenses og behovet for å finne en løsning for å redusere det store antallet elektronisk avfall over hele verden.

waste2steiner"Det er også ren økonomisk idioti fordi vi kaster et svære mengder med råmaterialer som egentlig kan gjenbrukes," sa Steiner i Geneve i går. "Om det er gull, sølv, eller andre sjeldne jordarter utgjør de samlet en stor mengde."
Ifølge Steiner kan man i dag finne større mengder av disse metallene over jorden i form av ubrukte elektroniske artikler, enn under jorden.

Over 1500 representanter forventes å delta i konferansen "Triple COPs 2015" – forhandlinger som startet i Geneve i går. Konferansen tar sikte på å forbedre tre internasjonale konvesjoner - Basel, Rotterdam og Stockholm. Alle har som mål å bidra til å øke det globale kontrollsystemet for farlige kjemikalier og avfall.

Steiner håper at Basel-konvensjonen kan fungere som en plattform for å informere mennesker om hvordan de på best mulig vis kan kaste elektronisk avfall. Ifølge UNEP handler ikke konvensjonene om å stoppe utvinning av kjemikalier, men først og fremst som en veileder for beslutningstakere slik at de kan kunne utforme velinformert politikk, som beskytter innbyggere mot giftige farer. Videre sender den et signal til industrien om at det er behov for alternative løsninger.

Han pekte på at materialene som inngår i produksjonen har blitt mer integrert i menneskers hverdag, og i stigende grad utgjør "dette århundrets kjemiske fotavtrykk" – med helsefarlige konsekvenser.waste

"Årlig dør mer enn en million mennesker på grunn av forgiftning under arbeid," fastlo Steiner og refererte til kjemikalenes konsekvenser på arbeidsmarkedet. "Det er unødvendig at dette skal skje i vår tidsalder."


Relaterte artikler:
Den mørke siden av teknologiens gullalderAntónio Guterres oppfordrer oss til å fremme velferd og velstand for alle i forbindelse med årets FN-dag.

Banner
Banner
Banner