tirsdag, 19 januar 2021
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Syddansk Universitet vil være Danmarks første bærekraftige universitet

SDU SDGs 430x287
Danmarks tredje største universitet vil gjøre FNs 17 
bærekraftsmål til styringskompass for sitt arbeide fremover. 

Universitet ønsker at studenter og forskere skal bidrtil å løfte verden i en bærekraftig retning. Det skal skje ved å skape økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.

UNRICs nordiske nyhetsbrev snakket for nylig med Henrik Dam, rektor ved Syddansk Universitet om deres nye tiltak og bærekraftsmålene. Det var juni år at universitetet kom med utmeldingen om at bærekraftsmålene skal være omdreiningspunkt for hele universitets arbeide.

Vi er av den oppfattelse at det ikke er et mål som er viktigere enn andre. Vi synes ikke man kan si at helse er viktigere enn klima. Eller at økonomisk vekst er mindre betydningsfullt enn klimainnsatsen. Målene gir jo uttrykk for at det veldig mange forskjellige mål som skal nås, og at det skal finnes noen balanser. De balansene synes vi at det skal bidras til vitenskapelig. Hvordan løfter man målene i fellesskap?, spør Henrik Dam retorisk til UNRIC.

Nye masterutdannelser på veiSyddansk universitet har satt seg ambisiøse mål i transformasjonen til Danmarks første bærekraftige universitet. Blant annet vil det utvikles 17 nye 1-årige masterutdannelser – et for hvert av FNs 17 verdensmål, sier universitetet i epresseskriv.

Vi ser på om man kan lage noen tverrvitenskapelige utdannelser innenfor de forskjellige områdene, forteller Dam til UNRIC.

Å lage utdannelser hvor studentene kun lærer om et mål er ikke nok. Det er viktig at studentene lærer hvordan bærekraftsmålene henger sammen.

Folk kommer så ut med viten på delvis de enkelte mål, men også med en grunnforståelse for sammenhengen mellom dem. En person sa en gang til meg at det jo ikke er fordi man ikke kan løse klimaspørsmål på mange forskjellige måter, men det går hardt utover de andre målene. Det skal det jo ikke gjøre.

Den bærekraftige transformasjonen vil også vise seg i form av andre initiativer. Blant annet vil universitet være vertskap for “Våre Verdensmål” i Odense neste år. Arrangementet har bærekraftsmålene på agendaen for unge. Elever fra barneskoler, gymnasier og universitetsstuderende vil møtes for å diskutere og lære om bærekraftsmålene.

Vi går “all in” på alle 17 bærekraftsmål og ikke kun noen få utvalgte. Fattigdom og sult på globalt plan, redusere ulikhet og bekjempelse av klimaforandringer er tett forbundet og krever en integrert innsats for å oppnå holdbare resultater, sa Niels Thorborgformann på SDU tilSDUshjemmesidenår universitets ambisiøse planble avslørt i juni.

Sosiale medier

facebook32x32 Dblue  twitter32x32 Dblue  YouTube32x32 Dblue
vimeo32x32 Dblue  Issuu dark blue 32  RSS FeedAntónio Guterres oppfordrer oss til å fremme velferd og velstand for alle i forbindelse med årets FN-dag.

Banner
Banner
Banner