tirsdag, 19 januar 2021
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

5 dager å endre verden på

UNGA74 Cropped430x287
Verdens ledere møtes i New York 23. september til årets klimatoppmøte, som etterfølges av fire toppmøter og andre høynivåmøter på en uke for å diskutere de store utfordringene som menneskeheten står overfor. 

Hvert år i september møtes FNs medlemsland til generalforsamlingen i New York. I år, utover den generelle debatten, deltar verdens ledere til flere toppmøter for å øke klimainnsatsen og fremgangen på bærekraftsmålene. Uken underbygges av 2030-Agendaen, som ble adoptert av alle FNs medlemsland i 2015. Uken med toppmøter starter mandag 23. September 2019 med klimatoppmøtet. 

- Hele det internasjonale fellesskapet må adressere klimakrisen gjennom større ambisjoner og handling for å implementere Parisavtalen, sa FNs generalsekretær António Guterres under hans besøk på orkanherjede Bahamas i siste uke.

Klimatoppmøtet vil vise løsninger fra regjeringer, privatsektoren og sivilsamfunnet  hvordan vi kan redusere klimautslipp og gjøre klimatilpasninger.

Guterresunderstrekte at all ledende forskning viser, også den som rapporteres fra FNs klimapanel (IPCC), at vi i fellesskap må sørge for at den globale temperaturstigningen ikke overgår 1.5°C. 

Vi har et vindu på mindre enn 11 år til å unngå irreversible klimaforandringer og vi må begrense våre klimautslipp med 45% innen 2030 og oppnå Co2 nøytralitet innen 2050, fortsatte Guterres. 

Det er grunnen til at jeg ber alle ledere om å komme til klimatoppmøtet i New York neste uke med handlingsplaner og ikke taler.

Klimatoppmøtetkommer i forlengelse av Ungdommens klimatoppmøtesom avholdes 21. September. Her møtes unge ledere i fronten for klimahandling, for å fremvise sine løsninger på klimautfordringer og samhandle med beslutningstakere om vår tids største utfordringer. 

Bærekraftig utvikling i sentrum 
Det kommer til å være et skarpt fokus på bærekraftig utvikling under høynivå segmentet av generalforsamlingen, særlig påtoppmøtet for bærekraftig utvikling 24-25. September.

Toppmøtet gir verdensledere og andre aktører muligheten til å demonstrere hvordan de påtenker å fremme handling for å få implementert 2030-agendaen for bærekraftig utvikling – bedre kjent som bærekraftsmålene. Den mest ambisiøse målsetningen noensinne for å transformere vår verden ved å fremme velstand og velvære for alle, mens vi samtidig beskytterbåde klima og miljø. Handlingsplanen ble vedtatt av alle FNs medlemsland for fem år siden. Det betyrat det er et drøyt tiår igjen til måldatoen 2030.

Å mobilisere en tilstrekkelig finansiering fortsetter å være en stor utfordring i å oppnå 2030-agendaen og investeringer som er essensielle for å nå bærekraftsmålene mangler finansiering. 26. September møtes regjeringsledere, virksomheter og finanssektoren for å finne ressursene og samarbeid for å akselerere prosessen til et høynivåmøte om finansiering for utvikling.

I tillegg avholdes det første høynivåmøtet om universell helsehjelp 23. September, hvor nye tiltak for at alle skal ha tilgang til rimelig og inkluderende helsesystemer.

Det avholdes også et høynivå statusmøte påSamoa Pathway-avtalen 27. September. Små utviklingsøystater er blant de mest utsatte landene i verden. Fem år etter den ambisiøse Samoa Pathway-avtaleble inngåttsom skal støtte bærekraftig utvikling i de små landende, vil fremgangen på å motarbeide klimaendringenes ødeleggende effekt og andre utfordringer diskuteres.

Sosiale medier

facebook32x32 Dblue  twitter32x32 Dblue  YouTube32x32 Dblue
vimeo32x32 Dblue  Issuu dark blue 32  RSS FeedAntónio Guterres oppfordrer oss til å fremme velferd og velstand for alle i forbindelse med årets FN-dag.

Banner
Banner
Banner