tirsdag, 19 januar 2021
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Månedens nordiske profil: Mia Seppo

CHT 2018 4Bangladesh er et land som ikke altfor ofte nevnes i Europeisk media, og når landet nevnes er det ikke alltid med et positivt fortegn. Månedens nordiske profil er Mia Seppo, en høytstående FN-ansatt fra Finland som er overbevist om at Bangladesh sitt image internasjonalt trenger en oppdatering.

Mia Seppo har de siste 2 årene vært FNs koordinator i Bangladesh. Utover Bangladesh har Seppo hatt lederstillinger i Malawi, Sierra Leone, Tadsjikistan og i FNs utviklingsprograms (UNDP) hovedkvarter i New York. 

Vi starter intervjuet med et enkelt spørsmål: FNs “Resident Coordinator”, hva betyr det?

- Etter den seneste FN-reformen er det i prinsippet generalsekretærens representant ute i feltet, forklarer Seppo. 
Koordinatoren spiller en sentral rolle i koordineringen av FNs aktiviteter i et land med mål om å sikre tilpasning av FNs bistand til nasjonale utviklingsprioriteringer. Koordinatoren koordinerer FNs støtte til å oppnå bærekraftsmålene og er fortaler for overholdelse av internasjonale normer og standarder.

Som koordinator er Seppo FNs øverste representant i Bangladesh og således ansvarlig for å styre dialogen mellom FN og regjeringen og lede koordineringsarbeidet for utviklingspolitikk. Siden Oktober 2017 har Seppo vært utstasjonert i Bangladesh, et land som hun mener står ved et veiskille for utvikling.

- Bangladesh har typisk et utdatert bilde i mange land. Jeg har jobbet med noen av de mest underutviklede landene i verden, og Bangladesh er et utrolig spennende land for utvikling. Det er et land som startet med oddsene imot seg etter sin frigjøring i 1971. Siste år var første gang Bangladesh kom over terskelen for verdens fattigste land og kan derfor fjernes fra den listen permanent i 2024. Dette er en fantastisk utvikling. Det er bemerkelsesverdig hva Bangladesh har oppnådd når det kommer til mødredødelighet, gi kvinner betalte jobber på det formelle arbeidsmarkedet, spesielt innenfor tøysektoren, få barn og jenter i skolegang osv. 

- Utfordringene fremover er at økonomien ikke er diversifisert og at det aktuelt er en over-avhengighet av tøyindustrien og overførsler fra utlandet.

- I de nordiske landene er det fortsatt en slags abstrakt samtale om klimaendringer, utover Greta Thunberg, føles det stadigvekk som en fjern virkelighet. Klimaendringer i Bangladesh er ekte. Det er hver dag og det er i ansiktet på deg. Det er sannsynligvis den største utfordringen. Fakta er at landet er så sårbart overfor konsekvensene av klimaendringer at det har konsekvenser for millioner av liv. Bangladesh har allerede millioner av klimaflyktninger. Det er åpenbart landet største utfordring fremover. Ved siden av det har du så utfordringer med menneskerettigheter og styre.

Rett før Seppo ble utnevnt til FNs koordinator i Bangladesh, flyktet en million av Rohingyafolket over grensen fra Myanmar.

Bangladesh holdt sine grenser åpne for flyktningene, noe få land i verden gjør i dag. Denne krisen har vært der i flere tiår, men nådde en størrelse og en skala som aldri før var sett i august 2017. Det er selvfølgelig en enorm utfordring.

- På mange måter var Bangladesh en modell i menneskehet og global solidaritet, og for det fortjener de støtte fra det internasjonale samfunnet for å bære denne byrden. Arbeidet med å finne en løsning på krisen og sikre ansvar for menneskerettighetsbruddene som skjedde, må fortsette. Løsningen på Rohingya-krisen er ikke i Bangladesh. Løsningen må være i Myanmar. 

Men la oss huske at flyktningene er en million mennesker i et land på 164 millioner. Det skjer så mye i Bangladesh. Det er et land som er veldig fokusert på økonomisk vekst, med en raskt voksende økonomi som må diversifiseres. En raskt voksende økonomi er selvfølgelig en mulighet, men uten å etterlate noen er utfordringen; Å sørge for at veksten er både gunstig og bærekraftig er nøkkelen.

En av tingene som kommer til tankene når Bangladesh blir nevnt er Rana Plaza-ulykken i 2013, hvor minst 1135 ble drept og 2500 ble skadd da en fabrikk kollapset. Dette brakte fokus på dårlige arbeidsforhold i Bangladesh. 

- Rana Plaza-ulykken rystet virkelig tøyindustrien, men i etterkant har det blitt jobbet mye medoverholdelse, standarder og sikkerhet. Bangladesh har flere sertifiserte grønne fabrikker enn mange av nabolandene, noe som ikke er særlig kjent. Det er åpenlyst fortsatt mange utfordringer. Det er fortsatt bekymringer for fagforeningsrettigheter, og å sikre at lønnen til arbeidstakerne er på et nivå som gir dem mulighet til å spare penger og forbedre livet. Men det er også et stort potensial når det gjelder en overgang for tøyindustrien til neste nivå, bærekraftig mote og Bangladeshisk design. Bangladesh som merkevare må oppdateres.

Mia Seppo har på mange måter realisert en drøm hun hadde siden hun var tenåring ved å melde seg inn i FN.

- Helt siden jeg var tenåring ønsket jeg en dag å jobbe for FN. Jeg tror det er et spørsmål om å være en del av noe som er større enn deg selv.Å være en del av en organisasjon som står for rettigheter og rettferdighet og jobber for mennesker som er latt i stikken. På tross av alle sine utfordringer er det fremdeles en institusjon som ikke kan sammenlignes med noen andre. Dette er mitt 20. år, og jeg må si at jeg fremdeles synes det er et enormt privilegium å jobbe i FN. Jeg kan nok telle på mine 10 fingre dagene jeg har kjedet meg på jobb. Ja, jobben er utfordrende, men jeg har vært veldig heldig som har hatt utrolig interessante oppdrag i FN-systemet. Få andre institusjoner kan sammenlignes når det kommer til plattformen FN gir for å engasjere seg med et bredt spekter av partnere fra sivilsamfunnet, akademia, privatsektoren og myndigheter. FN trenger endring og fornyelse for å holde seg relevant. Jeg tror generalsekretærenes reforminitiativer i stor grad vil bidra til at FN kan svare på de enorme utfordringene verden står overfor i dag. Som fagfolk og som institusjon vil vi mislykkes til tider, men la oss aldri bli tatt for ikke å prøve og gjøre en best mulig innsats.

Sosiale medier

facebook32x32 Dblue  twitter32x32 Dblue  YouTube32x32 Dblue
vimeo32x32 Dblue  Issuu dark blue 32  RSS FeedAntónio Guterres oppfordrer oss til å fremme velferd og velstand for alle i forbindelse med årets FN-dag.

Banner
Banner
Banner