Hvordan utnevnes Generalsekretæren?
Hva er hans rolle?

Generalsekretæren utnevnes av GeneralforsamlingenSikkerhetsrådets anbefaling, for en periode på fem år. Det har bare vært åtte Generalsekretærer siden FN ble opprettet.


Noen av funksjonene til Generalsekretæren:

 

Å ta opp i Sikkerhetsrådet ethvert problem han føler truer verdensfreden;

 

Å foreslå saker som bør diskuteres i Generalforsamlingen eller et hvilket som helst annet FN-organ;

 

Å opptre som dommer eller megler i stridigheter mellom medlemsland;


05s-trygvelie.jpg (3703 bytes) Trygve Lie
(Norge)
1946 - 1952
06s2-daghammarskjold.jpg (4537 bytes) Dag Hammarskjöld (Sverige)
1953 - 1961
08s-uthant.jpg (4024 bytes) U Thant
(Burma)
1961 - 1971
07s-kurtwaldheim.jpg (4988 bytes) Kurt Waldheim (Østerrike)
1972 - 1981
09s-perezdecuellar.jpg (4715 bytes) Javier Péres de Cuéllar
(Peru)
1882 - 1991
10s-boutros-ghali.jpg (3683 bytes) Boutros Boutros-Ghali
(Egypt)
1992 - 1996 
11s-kofiannan.jpg (5146 bytes) Kofi Annan
(Ghana)
1997 - 2006
Ban Ki-moon
(Sør-Korea)
2007 -

Ingen skrevet regel sier at jobben som generalsekretær skal gå på omgang mellom forskjellige verdensregioner. Men slik har det fungert de siste 25 årene. For eksempel ble asiaten U Thant fulgt av europeeren Waldheim, som igjen ble avløst av latin - amerikaneren de Cuellar. Alle disse satt i to perioder. Boutros-Ghali, fra Egypt og Afrika, ble avløst etter en femårsperiode av en ny afrikaner: Kofi Annan. I 2006 var det Asias tur igjen, og Ban Ki-moon fra Sør-Korea ble valgt til FNs åttende generalsekretær.

Generalsekretæren er best kjent blant menneskeheten for å bruke organisasjonens rykte, samt upartiskhet, til å utøve preventivt diplomati. Dette refererer til det Generalsekretæren gjør offentlig og privat for å hindre at internasjonale stridigheter oppstår, utvikler, eller sprer seg. Noen ganger vil et resultat av hans megling eller lobbyvirksomhet være at problemer løses før de eventuelt må opp til diskusjon i Generalforsamlingen, eller i Sikkerhetsrådet. De kan noen ganger også bli løst før problemet utvikler seg til en åpen konflikt.

 

UNRIC

ForsidenTilbake