Σάββατο, 16 Ιανουάριος 2021

O ΟΗΕ στα Ελληνικά

Privacy Note

By accessing this site, certain information about the User, such as Internet protocol (IP) addresses, navigation through the Site, the software used and the time spent, along with other similar information, will be stored on United Nations servers. These will not specifically identify the User. The information will be used internally only for web site traffic analysis. If the User provides unique identifying information, such as name, address and other information on forms stored on this Site, such information will be used only for statistical purposes and will not be published for general access. The United Nations, however, assumes no responsibility for the security of this information.

Το UNRIC παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκμηρίωσης στις χώρες της Δ. Ευρώπης. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας. Το UNRIC συμμετέχει σε κοινά προγράμματα και διοργανώνει εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις μη-κυβερνητικές οργανώσεις, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.